Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Водещ изследовател:

проф. Кръстена Николова, д.ф.

Научната област на групата попада в едно от приоритетните научни направления на Медицински университет – Варна „Хранене и качество на живот“.  Екипът от специалисти има за цел да разработи базирани на нанотехнологии многофункционални хранителни добавки, съчетаващи антивирусни и антиоксидантни свойства на екстракти и биологично активни вещества  (напр. екстракти от Chlorella spp., Passiflora edulis, Ziziphus jujube). Продуктите са предназначени за приложение като адаптогени, за имуномодулиране и антивирусна терапия. Спектърът на действие на избраните екстракти и/или БАВ определя обхвата от заболявания, при които продуктите могат да намерят своето приложение – от хронични незаразни заболявания  до заразни заболявания със социално значение, като COVID-19. Основните дейности, свързани с изпълнението на работната програма на групата са:

1. Оборудване на високо технологична научноизследователска лаборатория за разработка на многофункционални хранителни добавки, базирани на нанотехнологии.

2. Прилагане на съвременни технологии за разработване на нови многофункционални хранителни добавки на базата на наноносители на БАВ, с подобрени биофармацевтични и фармакокинетични характеристики.