Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Водещ изследовател:

доц. д-р Деян Дженков, д.м.

Ракът се разглежда като генетично заболяване, защото неговото възникване, прогресия и отговор към лечение се предопределят от соматични унаследяващи се генетични (и епигенетични) изменения. Заради това през последните десетилетия се използват все повече генетични тестове за установяване на диагнозата, да се определи прогнозата и да се предвиди ефекта от дадено (прицелно) лечение. Обикновено тези тестове се провеждат върху туморни биопсии, които се получават чрез инвазивни (обикновено хирургически) процедури, като това не винаги е възможно, а и по този начин не може да се получи информация за отдалечени метастази. Поради това през последните години се въвеждат методи за така наречените „течни биопсии“ при които се изследват туморни клетки или малки количества туморни молекули, отделени в кръвообращението. Този подход е неинвазивен и материал за изследване може винаги да бъде получен, но за приложението на този подход има предизвикателства – количеството на туморните молекули в кръвта е много малко и е много трудно да бъдат открити. Освен това, ако диагнозата се постави на ранен етап е възможно ракът да бъде напълно излекуван. В тази светлина целта на научната група LiquidBio е да разработи методи за ранно откриване на рак, основани на неинвазивен подход чрез „течни биопсии“.