Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Водещ изследовател:

доц. Любомир Любомиров

Основната цел на изследването е установяването на нови сигнални механизми в гладкомускулните клетки в контекста на процесите на стареенето на прегломерулните кръвоносни съдове. Съкратителната активност на прегломерулни артерии, изолирани от опитни животни и резектати от пациенти ще бъде изследвана посредством еx vivo съдова миография. Ще бъде изследвано осфорилирането на протеина MYPT1 и експресията на CaD, TG-2, както и други основни протеини, регулиращи съдовия контрактилитет. Клетъчната и тъканна локализация на протеините MYPT1, CaD и TG-2 и др. ще бъде изследвана имунохистохимично посредством флуоресцентна и конфокална микроскопия. Анализите ще бъдат извършени от мултидисциплинарен екип от следните области: урология, неврология, физиология, патология и анатомия. Ще бъде осигурен достъп до трансгенни модели при мишки, които са насочени към таргетни гени, които регулират съдовия тонус. Очаква се проектът да разкрие нови клетъчни сигнални механизми, които стават дефектни с остаряването. Разбирането на тези механизми може да доведе до разработването на нови, специфични за възрастта персонализирани лечения за бъбречна дисфункция.