Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Водещи изследователи:

проф. Диана Иванова, д.б.н.

проф. биол. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.

 

Огромен е потенциалът на биоактивни съединения с природен произход в борбата с хроничните незаразни болести, свързани с метаболитно увреждане, най-честа причина за смърт с водещо значение на сърдечно-съдовите болести и рака. Биоактивните продукти могат да допълват конвенционалните терапии и да бъдат използвани за профилактика, но е необходима прецизна оценка на метаболитните им ефекти и безопасност. Целта на научната група е да идентифицира биоактивни продукти с природен произход, които притежават потенциал за контрол и профилактика на метаболитен синдром и свързаните с него патологии чрез мониториране на индикативни молекулни биомаркери.  Резултатите ще послужат за разработването на алгоритъм за установяване на здравни ефекти на природни биоактивни продукти като полезен модел в здравеопазването и програмите за превенция. Проектът обединява предклинични и клинични звена в университетска мрежа и дава възможност за трансфер на знания от природните науки към клиничната практика; осигурява знания в подкрепа на разработването на нови функционални храни и повишава конкурентоспособността на Факултета по фармация.