Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Водещ изследовател:

проф. Карл Хьорман, д.м.

Синдромът на обструктивната сънна апнея и хъркането представлява социално-значимо заболяване с придружаваща коморбидност и влошаващо качеството на живот. Нарушението на съня води до намаление на паметта , концентрацията и нормалната психомоторика на индивида. Вследствие на големия брой доказателства от клинични и епидемиологични проучвания се стига до извода, че ОСА и хроничното хъркане се асоциират с различни отрицателни последствия за здравето на пациентите, а също така и с повишени нива на смъртността. Настоящото изследване има за цел да установи взаимовръзката между синдрома и придружаващите заболявания, която се проучва от години, но с нова, иновативна апаратура и технологии, необходими за задълбочени изследвания, диагностика и профилактика. Работата в мултидисциплинарни екипи от клиницисти и изследователи гарантира достъп на пациентите до квалифицирана и адекватна помощ и лечение.